Războiul Independenței: Eroi au fost, eroi sînt încă
Anul: 1977 ; Gen: Aventură, Dramă, Istoric,

Sinopsis:

Serial TV, în 8 episoade:
I – ”Deșteptarea României”
II – ”Trecerea Dunării”
III – ”Tricolor pe Grivița”
IV – ”Epopeea sanitarilor”
V – ”Asalt la Ravoha”
VI – ”Căderea Plevnei”
VII – Victoria”
VIII – ”Întoarcerea eroilor”

Trivia:

Sursa literară: ciclul de romane ”Zăpezile de acum un veac” (nouă romane ce vor fi publicate de Paul Anghel în perioada 1977 – 1988).

Filmul a intrat în producție în studiourile din Buftea în martie (aprilie?) 1976, ca un serial de 8 episoade de câte 50 de minute fiecare, cu titlul ”Eroi au fost, eroi sunt încă”. Premiera este preliminată pentru data de 09/05/1977, când urmau să se serbeze 100 de ani de la războiul de independență. Beneficiar: Televiziunea Română. (În paralel, pe parcursul anului 1976, se desfășoară și pregătirile pentru ciclul de filme dedicat aceluiași eveniment, produs de cinematografie, cu filmările planificate să înceapă în ianuarie 1977, în regia lui Manole Marcus, după scenariul lui Titus Popovici; ulterior realizat de Sergiu Nicolaescu după propriul decupaj, intitulat ”Pentru patrie”).

Majoritatea filmărilor au loc în vara anului 1976. Până în octombrie se filmaseră deja 7.500 metri utili. (”Principalele filmări exterioare, în special asalturi și lupte în zona comunei Crucea din Dobrogea; S. Nicolaescu și-a terminat partea sa de filmări; Gh. Vitanidis și Doru Năstase urmează să filmeze în continuare în București și pe platoul din Buftea”, menționează un raport de activitate.)

Încă din ianuarie 1977, președintele Televiziunii, Vasile Mușat, vizionează și recepționează, fără observații majore, materialele filmate și montate provizoriu. Până la 19/04/1977 se filmează 12.000 mu. În aprilie 1977, primele 6 episoade, montate și sonorizate, sunt vizionate și aprobate de beneficiar – televiziunea (revizionate la începutul lunii mai); pe 16 mai sunt vizionate episoadele 7 și 8. La 4 iunie, toate cele 8 episoade sunt pregătite pentru vizionare cu ”forurile în drept”. Vizionările care urmează au ”beneficiat” de participarea activă a lui Dumitru Popescu, recent numit secretar cu propaganda al C.C. al P.C.R., care, în paralel, participa și la vizionările la filmul ”Pentru patrie”, pregătit de cinematografie.

Consecința vizionărilor repetate este efectuarea unor ample amputări: sunt scoase secvențe întregi în care apărea domnitorul Carol sau care prezentatu acțiunea armatei ruse în campania din Bulgaria; sunt eliminate episoadele cu actori care între timp părăsiseră România. Serialul ajunge de la 8 la 6 episoade, formă în care va fi prezentat în premieră TV (majoritatea fragmentelor scoase atunci și păstrate de Nadina Rudeanu au fost reintroduse într-o versiune de 8 episoade, îngrijită de aceasta în 1997, câd televiziunea reia serialul).

La 8 octombrie sunt facturate Televiziunii 7 episoade, deși urmează a se efectua ”refacerile cerute la vizionările cu organele superioare”. În octombrie și noiembrie, pe măsura efectuării unor asemenea modificări, episoadele se predau succesiv beneficiarului. Un raport de producție din 30/01/1978 menționează că pachetul de filme în lungime de 12.070 m mai era în lucru ”efectuându-se refaceri pentru toate episoadele” (probabil cele indicate de chiar șeful statului care, după o vizionare făcută în luna decembrie, dăduse liber difuzării). – Bujor T. Râpeanu (”Filmat în România”, 2005, Ed. Fundației Pro)

După ce încercase să rețină ilicit, pentru propria-i producție, parte din negativul serialului, C.P.C. (Centrul de Producție Cinematografică București) se vede constrâns să încheie o înțelegere contractuală cu Televiziunea pentru utilizarea unora dintre secvențele de luptă în montajul final al filmului de cinema ”Pentru patrie”, plătite cu o sumă forfetară Televiziunii (cf. Victoria Marinescu, producător).

Cheltuieli de producție: 37.000.000 lei.

Opinii:

Călin Căliman: Scenariul lui Paul Anghel are, înainte de orice, altă calitate, forța gândului contemporan. Dintotdeauna arhiva contemporană a devenit la Paul Anghel arhivă sentimentală selectivă. Funcționează și cu acest prilej, fără cusur, conștiința răspunderii scriitorului în tentativa rememorării istorice. Regizoral, telefilmele acestea ”de sâmbătă seara” ale sfârșitului de an s-au scris și s-au înscris într-un registru patetic de înaltă vibrație patriotică. Analizate mai în amănunțime, episoadele, fiecare în parte, pot vorbi despre particularitățile temperamentale de gând și simțire ale celor trei – diferiți structural – regizori. Despre capacitatea regizorului Gheorghe Vitanidis de a emoționa prin imagine, despre predilecția regizorului Sergiu Nicolaescu pentru filmul de tensiune și psihologică, despre însușirile sigure ale regizorului Doru Năstase în compozițiile ample de masă. Dar aici și acum ne interesează mai mult ”aerul comun” al episoadelor, unitatea ansamblului.

Premii:

1977, Premiul special al juriului ACIN (Gheorghe Vitanidis, Doru Năstase, Sergiu Nicolaescu)

Taguri: , , , , ,